kisser – 5

“Interaktion”. Inspiration, et postkort fra Kreta. Br. 87 cm hø. 111 cm. 2012.